Przepisy a zbiorniki na olej opałowy

Olej opałowy powinien być przechowywany w warunkach ściśle dostosowanych do jego właściwości chemicznych. Z tego artykułu dowiesz się, jakich zbiorników używają posiadacze instalacji olejowej, a także w jaki sposób należy ulokować zbiornik zgodnie z przepisami. 

Zbiorniki na olej opałowy – podstawowe informacje

Osoby decydujące na instalację olejową muszą posiadać zbiornik na olej opałowy. Zbiornik może być wykonany m.in. z polietylenu (tworzywo sztuczne) albo stali. Każdy z tych surowców charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. 

Jak ulokować zbiornik na olej opałowy zgodnie z przepisami?

Zakup zbiornika i montaż to nie wszystko – ważne jest przeprowadzenie tego w zgodzie z literą prawa. Podstawą prawną, która wskazuje warunki przechowywania oleju opałowego, jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Olej można przechowywać zarówno wewnątrz budynku (w kotłowni lub magazynie), jak i na zewnątrz – po spełnieniu określonych warunków. Poniżej znajdziesz informacje na temat przepisowego przechowywania oleju opałowego.

Wewnątrz budynku

Zbiorniki, których pojemność nie przekracza 1 metra sześciennego, mogą znajdować się w tym samym pomieszczeniu, co kocioł olejowy. Należy jednak pamiętać o:

  • umieszczeniu zbiornika w odległości co najmniej 1 m od kotła,
  • oddzieleniu kotła od zbiornika murowaną ścianką o grubości co najmniej 12 cm, wyższą o 30 cm i szerszą o 60 cm od kotła,
  • umieszczeniu zbiornika w wannie wychwytującej.

Posiadanie większego zbiornika wymaga wydzielenia osobnego pomieszczenia – magazynu – zlokalizowanego w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku. Co ważne, ściany wewnętrzne i stropy muszą być objęte klasą odporności pożarowej EI120, a drzwi – EI60. W zależności od zastosowanego zbiornika konieczne może okazać się zrobienie wanny z izolacji odpornej na przenikanie oleju. Warto pamiętać, że posiadanie dwupłaszczowego zbiornika na olej opałowy zwalnia z tego obowiązku.

W magazynie należy zastosować określone środki bezpieczeństwa, między innymi:

  • umieścić gaśnicę pianową wewnątrz pomieszczenia,
  • poddawać instalację olejową okresowej kontroli,
  • zadbać o właściwą wentylację, np. z pomocą instalacji nawiewno-wywiewnej.

Na zewnątrz

Montaż zbiornika oleju opałowego na zewnątrz może okazać się praktycznym rozwiązaniem. Jednym z powodów, dla którego właściciele nieruchomości decydują się na ulokowanie zbiornika poza murami budynku, jest brak odpowiedniej ilości miejsca. Ponadto dostawa oleju opałowego, o którym więcej przeczytać można na stronie ekoterm.pl, jest łatwiejsza, gdy zbiornik jest ulokowany na zewnątrz. Naziemny zbiornik na olej opałowy powinien być umiejscowiony co najmniej 10 metrów od budynku; w przypadku, gdy ściana zewnętrzna budynku od strony zbiornika ma klasę odporności ogniowej REI120, wspomniany dystans można ograniczyć do 3 metrów. 

Ze względu na to, iż w niskich temperaturach z oleju opałowego może wytrącać się parafina, cała instalacja (zarówno zbiornik, jak i przewody paliwowe) musi być odpowiednio zaizolowana. Do utrzymania właściwej temperatury oleju można wykorzystać m.in. kable grzewcze, które wpuszcza się do zbiornika. 

Przepisy a zbiorniki na olej opałowy – podsumowanie

Przepisy dotyczące magazynowania oleju opałowego to wartościowe źródło informacji, opracowane z myślą o ochronie użytkowników instalacji olejowych. Właściciele nieruchomości, którym zależy na niezawodnej i bezpiecznej pracy systemu grzewczego, powinni stosować się do nich z należytą starannością. 

Prawidłowe magazynowanie to gwarancja nie tylko bezpieczeństwa, ale także długowieczności produktu. Wysokiej jakości olej opałowy, taki jak Ekoterm, może być magazynowany nawet przez kilka lat od dnia dostawy. Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej i zapoznania się z listą dystrybutorów.